Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií s dominujícím vizuálním jazykem (malba, objekt, instalace).

Intimní, vnitroblokový charakter a osobní přístup týmu White Pearl Gallery má oproti postmoderním tendencím zrychlování a sdílení dopomoci k prodloužení hlubšího, osobního prožitku z vystavovaných uměleckých děl, stejně tak jako z jejího prostředí a ze vzájemných interakcí s umělci v rámci společenských happeningů.

Neméně důležitým cílem galerie je kontinuální práce s potenciálem jednotlivých autorů a prezentace jejich děl vždy inovativním jazykem, v nových, aktuálních  souvislostech.

Letité zkušenosti s multižánrovými projekty se potom staly garancí bohatých doprovodných programů, jenž přispívají k rozšiřování povědomí o kvalitní současné vizuální kultuře napříč spektrem široké veřejnosti. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Last two years are the activities of Art Direct, z.s. closely related to the operation of the newly created White Pearl Gallery (*2016), which  focuses on the contemporary Czech art scene, with an emphasis on the presentation of media with a dominant visual language (painting, object, installation).

In defiance of the postmodern tendency to acceleration and sharing, an intimate, courtyard character and individual approach of the White Pearl Gallery team shall help a longer and deeper personal experience of the artworks on display as well as of its environment and mutual interactions with artists during social happenings.

An equally important goal of the gallery is a continuous work with the potential of the individual artists and a presentation of their artworks in a language that stays innovative and in a new, topical context.

A profound experience with multigenre projects then becomes a guarantee of a rich programme that contributes to better awareness of the general public of fine contemporary visual culture.

 

 

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

Nyx Prague Hotel / The art concept

NYX Prague / the Art Path Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina   Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů – Josefem Gočárem a je situována ve středu Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…

Nezařazené

Côte – Isabelle Richner

Côte – Isabelle Richner – 19.2. – 28.2. NOD Gallery Obvykle se zajímáme o skutečné a přítomné věci. Mají význam a jsou podstatné, až když jsou zde. Přitom mi sami se orientujeme spíše skrze absenci. Read more…