Kam tohle všechno (po)vede? Ptají se s nadšením, vzrušením, poučeným úsměvem ale třeba i pocitem nejistoty nebo dokonce deziluze ti, kteří byli právě přijati na uměleckou vysokou školu, ti, kteří už na ní nějaký ten pátek studují i ti, kteří nedávno absolvovali. Pro člověka, který se chce v dnešním světě věnovat profesionálně dráze umělce, je jistě právě studium na umělecké škole jednou ze základních konstitutivních zkušeností. Pozitivní i negativní, ale málokdy černobílou. Existují umělci a umělkyně, kteří se na školu snaží dostat opakovaně, i přes dřívější neúspěch; jsou tací, kteří školu prostě nedostudují a přesto se stanou uznávanými tvůrci; ti, kteří vzdělávání vyhledávají natolik, že pokračují dokonce až do doktorského studia; a samozřejmě také ti, co získali titul akademického umělce ale tvorbu posléze úplně opustili a věnují se jiným činnostem. Nakonec i pro umělce, kteří nikdy nezískali odborné vzdělání, je právě tato skutečnost signifikantní, když se je jejich okolí snaží nějak zařadit a ohodnotit.

Umělecké vzdělávání je tedy jednou ze zásadních institucí světa umění a je proto zcela logické, že zabýváme-li se jím jako tématem, stojíme před celou řadou otázek a problémů, jež mají velmi komplexní charakter.
Základní struktura výstavy projektu Nad čarou byla předurčena od samého počátku dvěma vstupními parametry pro výběr vystavujících: musí se jednat o umělce, který v minulosti alespoň jednou vystavoval na některé z výstav Pod čarou a současně musí jít o umělce, který se posléze dostal na vysokou uměleckou školu. Na základě těchto podmínek byl vyhlášen open call, do nějž se přihlásilo více než 30 mladých umělců a umělkyň, věnujících se různým polohám volného umění, ale i designu. Tato skupina byla tudíž velmi pestrá a současně nesourodá, a to nejenom z hlediska výrazových prostředků, ale celkově ve smyslu uměleckého „světonázoru“. Vydestilovat tedy z tohoto součtu individualit nějaké společné téma, které by skutečně vycházelo ze samotné tvorby jednotlivců a nebylo do ní projektováno zvenku, bylo pro kurátora, který do hry vstoupil až v tomto bodě, téměř nemožné. Bylo tedy třeba najít princip, který by byl dostatečně obecný, aby zahrnul potenciální množinu všech vystavujících, a současně by umožnil prezentovat díla v jejich jedinečnosti. Kurátorský koncept, který by se snažil pouze vyhledat „best of“ v tvorbě tolika autorů, se zdál příliš fádní, bez další roviny výpovědi. Navíc by byl takový přístup komplikován značnými rozdíly v celkové kvalitě tvorby tolika autorů, které by byly patrné, i kdyby se každý prezentoval svým „chef-d´oevre“.
Kurátorka Tereza Jindrová proto zvolila cestu redukce kvantity vystavujících ve prospěch kvality a současně relativně otevřený klíč k výběru konkrétních děl. Užší okruh umělců (cca 15) byl osloven, aby na základě kurátorkou definovaných „pravidel“ každý umělec vybral sám svá díla, která těmto kategoriím podle něj nejlépe odpovídají. Jednalo se o čtyři díla podle následujícího klíče:
a) dílo z období před přijetím VŠ
b) dílo, které se během studia setkalo s vyloženě kladným hodnocením (vedoucího, spolužáků, klauzurní komise, …)
c) dílo, které se naopak setkalo s negativním hodnocením nebo nepochopením
d) dílo, které by umělec předložil k přijímacím zkouškám, kdyby se na VŠ hlásil nyní
Tímto způsobem byl vytvořen mechanismus, jak jednoho autora představit vždy několika díly a umožnit tak sledování jeho uměleckého vývoje, resp. proměn. Umělci tak dostali stejné „zadání“, jeho řešení ale už spočívalo na nich. V samotném tomto aktu výběru z vlastní tvorby, je důležitý moment sebereflexe, vlastní upřímnosti, ale také jistá míra svobody rozhodování, které není bezvýhradně v rukách kurátora.
Navzdory předurčeným parametrům pro výběr konkrétních děl jsou tato na výstavě prezentována nehierarchicky a bez ohledu na dobu vzniku, takže divák sám může díla posuzovat podle svých subjektivních kritérií.

Tereza Jindrová

Vystavující umělci: David Krňanský / Jakub Spurný / Kristýna Malovaná / Matyáš Trnka / Jakub Jurásek / Martina Kratochvílová / Jan Hladil / Pavel Matoušek

Project arose based on the six-year tradition of BELOW THE LINE exhibitions that presented the work of applicants who had not been accepted at art schools and had reapplied. It comments on the reasons why the original project had come about, summarizes it,
and caps it off. It works with artists who had participated in one of the BELOW THE LINE exhibitions, had been accepted at an art school, and were now either studying or fresh graduates.

The exhibition, subtitled “One Way Return Ticket”, was accompanied by workshops, lectures and guided tours. It did not aspire to provide a homogenous answer to all issues pertaining to
a post-secondary art education,
but rather reflected on this area through the work of a few artists.

A book entitled Artist, Villa and Pool contains original texts and interviews with personalities of the Czech fine art scene outlines the significance and influence
of a post-secondary art education on the artist’s personality and work.

Artistis: Epos257 | Jan Hladil | Jakub Jurásek | Martina Kratochvílová-Štochlová | David Krňanský | Kristýna Malovaná | Pavel Matoušek | Jakub Spurný | Matyáš Trnka.

Curator:

Tereza Jindrová

Více o projektu a publikaci Umělec vila a bazén na: / More about the project on:  www.nadcarou.cz
10153104_10152066866362683_7348801894986099373_n10259933_10152066866447683_5016200461101822418_n10258188_10152066866587683_4778786538021293210_n10257795_10152066867007683_303385693488486242_n10261955_10152066867042683_7688027244928005958_n 1 234678910

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

White Pearl Gallery

Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií Read more…

Nezařazené

Nyx Prague Hotel / The art concept

NYX Prague / the Art Path Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina   Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů - Josefem Gočárem a je situována ve středu turisticky atraktivního centra. Architektura budovy se stala výchozím bodem pro umělecké pojetí hotelu. Kurátorka NYX Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…