Jedná se o výstavu videoartu porovnávající dvě kulturní centra. Kromě několika výjimek zúčastnění umělci představují převážně Londýnskou a Pražskou uměleckou scénu. Z Londýnské strany jde o skupinu mladší a střední generace mezi nimiž je poslední laureátka Turnerovy ceny Laure Prouvost. Z Pražské strany je generační rozptyl širší. V obou případech se výběr umělců pokouší představit representativně vyrovnaný výstavní celek odrážející škálu a pestrost současných výrazových prostředků videoartu.

Mark Aerial Waller | Zbyněk Baladrán | Daniela Baráčková | George Barber | Sebastian Buerkner | Jiří David | Redmond Entwistle | Dan Hanzlík | Anja Kirschner & David Panos | Radim Labuda | Adam Leech | Jan Mladovský | Pavel Mrkus | Matthew Noel-Tod | Hannah Perry | Laure Prouvost | Clunie Reid | Rachel Reupke | Jan Stolín | Viktor Takáč | Maija Timonen | Tomáš Werner | Martin Zet | Petr Zubek

Videoart má v obou místech silnou tradici. Obě lokality ale mají svá specifika daná rozdílným kulturně historickým vývojem. Londýn se v posledních dvaceti letech stal multikulturním centrem otevřeným globalizovanému světu za což vděčí z části i umělcům že všech koutů zeměkoule, kteří se sem stěhují a zde působí, což se o Praze nedá říci. I když se pražská umělecká scéna pokouší být otevřená, zůstává až na jisté výjimky přes toto snažení izolovanější a do sebe zahleděnější než by se na první pohled zdálo. Výsledkem je zajímavá konfrontace. Londýnský video art této výstavy je epičtější, reflektující s jistou nostalgií stav před kulturní globalizací a nabízející kritický pohled na fragmentárnost současné reality. Pražská tvorba zde více reflektuje touhu vystoupit z izolované, individualizované životní zkušenosti a dosáhnout na hodnoty všeobecně platné ať už pomocí ironie stavu věcí nebo poukazováním na duchovní dimenze, které jsou v současnosti nedostatkovým zbožím.

Součástí výstavy je také pohled na videoart versus film, který nabízí zároveň v Třeboni probíhající filmový festival Anifilm. Vztah mezi výtvarným uměním a filmem je obecně dobře zavedený diskurz, který historicky hraje důležitou roli ve vývoji umění a kinematografie v obou zemích. REKURZE 1.618 může být pojímána jako pokračování tohoto diskurzu.

Jeden z rozdílů mezi filmem a videoartem je prezentace. Pro běžného diváka je film zážitek v rámci kolektivu obecenstva jednoho představení kina s daným začátkem a koncem, zatímco videoart je většinou zážitek spojený s návštěvou galerie, kde umělecké dílo běží nepřetržitě ve smyčce a divák jako jedinec má volbu sledovat prezentaci tak dlouho, jak se mu zlíbí.

Opakované sledování může vést k pocitu REKURZE a v případě vstřícného zájmu dobré umělecké dílo začne záhy odhalovat své kouzlo, ne nepodobným způsobem opakování slavné Fibonacciho řady také záhy dosáhne poměrně přesné aproximace odhalující uspokojující proporce magického Zlatého řezu: čísla 1,618…

1 : 1 = 1 | 2 : 1 = 2 | 3 : 2 = 1.5 | 5 : 3 = 1,666 … | 8 : 5 = 1,6 | 13 : 8 = 1.625 … | 21 : 13 = 1,615 … | 34 : 21 = 1,619 … | 55 : 34 = 1,617 … | 89 : 55 = 1,618 …

Jan Mladovský, duben 2014

RECURSION1. 6 1 8

Galerie Bohemia Regent

Trocnovské nám.124 Třeboň 5.–26. 5. 2014

One of the differences between film and video art is that of presentation. Film is generally a collective audience experience of one performance screening with set beginning and end, while video art is mostly one-to-one experience in the context of an art gallery where the piece of video art runs continuously in a loop and the viewer can watch the presentation as long as he/she wants.

The repeated viewing can give rise to sense of RECURSION and in the case of sympathetic viewing it does not take long before a good work of art begins to reveal its magic, not unlike the repetition of the famous Fibonacci sequence, which does not take long before it reaches the rather exact approximation of satisfying proportions of the magic Golden Ratio number 1.618…

The relationship between fine art and film is well-established discourse generally and historically it has played important role in development of art and cinema. The exhibition is also an attempt to explore the current art practice as well as tradition in terms of film.

Artists: mark aerial waller | zbyněk baladrán | daniela baráčková | george barber | sebastian buerkner | jiří david | redmond entwistle | dan hanzlík | anja kirschner & david panos | radim labuda | adam leech jan mladovský | pavel mrkus | matthew noel-tod | hannah perry | laure prouvost | clunie reid rachel reupke | jan stolín | viktor takáč | maija timonen | tomáš werner | martin zet | petr zubek

Curators:

Jan Mladovský , Jan Stolín

Hlavní partner projektu / Main Partner
Anifilm http://www.anifilm.cz/en/

Partneři projektu / Partners
Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz
Oblastní galerie Liberec LÁZNĚ, http://www.ogl.cz/lazne/
Pivovar Regent http://www.pivovar-regent.cz
Universita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umení a designu http://fud.ujep.cz/en

Pořadatel / Organizer

Art Direct,o.s.

videoart-1010

videoart-1007

videoart-1012

videoart-1000

videoart-1016

videoart-1015

videoart-1027

videoart-1031

videoart-1035

videoart-1037

videoart-1004

fotodokumentace : Jan Hromádko

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

White Pearl Gallery

Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií Read more…

Nezařazené

Nyx Prague Hotel / The art concept

NYX Prague / the Art Path Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina   Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů – Josefem Gočárem a je situována ve středu Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…