NYX Prague / the Art Path

Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina

 

Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů – Josefem Gočárem a je situována ve středu turisticky atraktivního centra. Architektura budovy se stala výchozím bodem pro umělecké pojetí hotelu. Kurátorka NYX konceptu Iris Barak, společně s místní kurátorkou Alexandrou Karpuchinou, navázaly na estetické vlastnosti stavby jednotlivými, koncepčně i esteticky propojenými výtvarnými díly a „vložily“ do zdí budovy murální malby, výtvarné instalace i sochy od předních českých autorů: Jana Babincová, Martin Krajc, Sofie Tobiášová, Ondřej Vyhnánek, (XDog).

NYX Prague hotel, se tak stává velmi charakterním místem na Pražské umělecké mapě, jenž exponuje fascinující umělecká díla, která, byť svou formální rozdílností pokrývají širokou škálu uměleckých poloh, jsou však ve vzájemné kontextové i prostorové návaznosti a v přímém spojení s daným místem. Díla, vytvořená speciálně a specificky pro hotel. Hotel, který tak otevřeně vyzývá často velmi banální a dekorativní „hotelové umění“.

Martin Krajc, umělec, jehož nástěnné malby vítají návštěvníky od vstupu do hotelu, se etabloval na místní umělecké scéně excentrickým, živým rukopisem, který je jen velmi těžké přehlédnout. Již dlouhodobě se věnuje klasické figurální malbě, kterou obohacuje o expresivní, uvolněná malířská gesta a prostorové experimenty formou 3D objektů. V případě místně specifické realizace, však jde mnohem dál a přechází svou energickou malbou vyhraničené okraje obrazů, kopírující architekturu vstupní haly tak, že se návštěvník stává součástí jeho komplexního, prostorového díla. Malířské medailóny ženské krásy a expresivní motivy džungle, volně navazují na zevní i vnitřní dekor budovy a vytváří tím zcela nový vjem stávajícího prostoru.

Překvapení čeká na návštěvníka vcházejícího do prostoru recepce. V této části hotelu se nachází příznačný rukopis sítě hotelů, opakující se element, dva umělecké objekty – židle. V NYX Prague jsou dílem Ondřeje Vyhnánka, který po mimo nesčetných velkoplošných maleb ve veřejném prostoru, již dlouhodobě pracuje s keramikou v originální kombinaci s jinými sochařskými materiály. Zde Ondřej vytvořil svým pseudo- super hrdinům, komiksovým postavičkám nesoucích betonové trůny, nešťastný a soustředěný výraz, mimeticky odkazující na váhu vesmíru a jejich těžký úděl, který vzbuzuje v divákovi lítost, ale i škodolibou touhu si sednout na židli.

Hned vedle soch se nachází již zmiňovaná Izraelská „Artwall“. Ta vychází ze záměru sítě Fattal Hotels, představit v každém hotelu vzorek současné Izraelské umělecké scény. Prostřednictvím NYX kurátorky Iris Barak je do každého hotelu pečlivě vybíráno dílo, tematicky zástupné jak pro samotné aktuální trendy na této scéně, tak i pro jejich podněty. Na stěně v pražském hotelu, se nachází dílo tvůrců Merav Kamel a Halil Balabin, z mladší, velmi slibné generace, kteří pracují společně od roku 2013. Jejich Monumentální práce, vyrobené z toaletního papíru (!), byly vystaveny až do nedávné doby na kreslířském Jeruzalémském bienále.

Stěny schodiště vedoucího do hotelových pokojů, se staly platformou pro geometrickou, místně – specifickou nástěnnou malbu Jany Babincové, práce které jsou známy především skrze konceptuální přístup a smysl pro barvy a prostor. Motiv květiny, abstrahované do kubistických tvarů, je pečlivě implementovaný do točité zdi schodiště, kompozičně centrován do přízemního výklenku – stonek a listy a květ pak „vykvétá“ do prvního patra budovy. Tvary barevných ploch vychází z tvarů architektury stejně, jako barvy jsou odvozeny z barev architektonického prostředí. Výrazná nástěnná malba tak více, než respektuje místní specifikum interiéru.

V jídelně, v návaznosti na stěnu recepce hotelu, si návštěvník nemůže nevšimnout uměleckého zásahu do historických motivů Pražských ulic. Lightboxy na stěnách byly použity začínající umělkyní Sofií Tobiášovou jako plátna pro recyklaci starého města a událostí v něm. Studentka Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, obohatila staré scénáře nejen o konotace skutečných historických událostí města, ale i vlastních fantazií, které se v něm zrodily.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NYX Prague / the Art Path

Curated by Iris Barak together with Alexandra Karpuchina

The historical, exceptional building of the NYX Prague Hotel was built by one of the most prominent Czech architects – Josef Gočár, and is situated in the heart of the touristic courter of Prague. This was the starting point for the art concept of the hotel. Iris Barak, NYX Curator together with Alexandra Karpuchina, the local curator, kept in mind the unique features of the building and inserted to its walls contemporary art; street art, installations and handmade sculptures made by local artists : Jana Babincová, Martin Krajc, Sofie Tobiášová, Ondřej Vyhnánek, (X –Dog).

NYX Hotel Prague is now a part of the local art scene, displaying artistic collaborations done especially and specifically for the hotel, with intriguing and stunning artworks that address the many aspects of Prague, and challenge the banal „decorative“ hotels art.

Martin Krajc, young painter, whose mural paintings are welcoming the visitors from the moment of entering the hotel, established himself in the local art scene by an eccentric, clear style, which is hard to overlook. Breathe-taking images, inspired by fashion advertising photography, portraying feminine strength and beauty within the raw jungle aesthetic. These large-scale paintings create a space within a space, of the hotel’s entrance, addressing the building’s architecture as well as the indoor‘s decoration.

A marvellous surprise revels itself once you walk in the reception area. This space is where The NYX Signature Art is situated. The Two NYX Chairs, a repeating motive of each of the NYX Hotels around the world, are handcrafted by Ondřej Vyhnánek, a promising artist who is also well known in the local street art scene. His ceramic creatures, holding concrete chairs, are mimetically expressing the universal pressure, allowing the visitors to sit and relax on this unique artworks shaped as chairs.

Next to it is The Israeli ArtWall, rising from Fattal Hotels desire to export to the world a glimpse of what’s going on in the contemporary art scene in Israel. NYX Curator, Iris Barak, is hand picking the artworks for these walls, allowing the visitors to get acquainted with Israel’s various artists. The wall in Prague is dedicated to the work of Merav Kamel and Halil Balabin, amongst the most promising young artists in Israel, who are working together since 2013. The moneumental work, made from toilet paper (!), was exhibited until recently in The Jerusalem Biennale for Drawing. Situated in Pargue, this artwork generates new references due the the location and is in dialouge with its surronding art.

The walls of the staircases, leading up to the rooms, are the platform for the geometrical, flower like, site-specific mural paintings by Jana Babincová, who is especially known for her conceptual approach and unique sense of colours and dimensions. Starting from the inner niche, the pattern is blooming towards the upper staircase, resembling the cubist motives. Babincová, educated as a painter, works recently in diverse mediums: large-scale installations, performance, video and intermedia works.

In the dining room and reception wall, an artistic intervention penetrated the images of historic Prague. The lightboxes, embellishing the walls, were used by the young artist Sofie Tobiášová as a canvas to re-invent old Prague. As a student of the Academy of Fine Arts in Prague, Tobiášová enriched the old scenarios with playful connotations to medieval historical events, as well as to her fantasies, nascent in the city of Prague.

 

 

 

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

White Pearl Gallery

Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…

Nezařazené

Côte – Isabelle Richner

Côte – Isabelle Richner – 19.2. – 28.2. NOD Gallery Obvykle se zajímáme o skutečné a přítomné věci. Mají význam a jsou podstatné, až když jsou zde. Přitom mi sami se orientujeme spíše skrze absenci. Read more…