MOBILNALE 2

“Fakt, že množství třpytících se automobilů v ulicích jde ruku v ruce s šířením reklam v denním tisku, vyvolává podivně utopickou chuť tento fenomén obrátit, byť jen na pár dní.
Dvacet až třicet umělců z řady zemí bylo pozváno nainstalovat umělecká díla do svých aut, která byla po tři dny během zahájení TINA B festivalu zaparkována na jednom z pražských parkovišť v Bubenské ulici.
Toto parkoviště bylo v průběhu festivalu v plném provozu, takže mnoho vjíždějících a vyjíždějících aut vytvořilo zamýšlený zmatek mezi náhodou a pečlivě kontrolovaným projektem. Tímto byla auta umělců integrována do plně funkčního parkoviště, což vytvořilo nové situace a zajistilo mnohem přímější kontakt se širokou veřejností.
Spíše než něco zastírat jsme se pokusili zvýraznit, že mnoho lidí ve svých automobilních miláčcích jezdí jen proto, že s nimi nemohou spát. Není pochyb, že skutečná autovitost auta je nejzřetelnější právě tehdy, kdy toto neslouží ke své obvyklé funkci.
Statické parkující auto se svou svůdnou právě-z-myčky-vyjetou karoserií a lákavou anténou svého sterea plně ztopořenou je mnohem blíže svému skutečnému smyslu bytí než tehdy, kdy veze řidičovu sestru do nemocnice po záchvatu zcela neheroických průjmů.
Umělecké intervence zaparkovanými auty tedy podporuje jejich fluidum, obnažujíce dysfunkční vztah diváka s autovitostí jeho auta a tavíce jeho zkorodované sociální energie. A tedy, umění vytvoří vhodný kontext pro auta zatímco auta vytvoří alternativní prostředí pro umění.“ (Helidon Gjergji)
Kurátoři:
Helidon Gjergji a Lýdia Pribišová
Koordinátoři:
Alexandra Karpukhina a Dionisis Christofilogiannis

 

SEZNAM UMĚLCŮ
Peter Barényi & Eja Devečková
Erik Binder
Amanda Browder
András Csefalvay
Lucia Dovičáková & Jozef Tušan
Petra Feriancová
Viktor Frešo
Ján Gašparovič Vladimir Myrtezai Grosha
Christoph Hoeschele
Dionisis Christofilogiannis
Jana Kapelová & Magdaléna Kuchtová 
Peter Králik
Armando Lulaj
Guido Albi Marini
Artan Shabani
Alice Schivardi
Sadik Spahija
Magda Tóthova & Michael Strasser
Ján Šipöcz 
Mário Chromý
Pavlína Fichta Čierna – Anton Čierny
Magda Tóthova & Michael Strasser

The fact that the increasing number of shimmering automobiles in the streets goes hand to hand with the propagation of personal ads in the daily journals has prompted the uncanny utopic urge of reversing that phenomenon, if even for a few days.

20 international artists were invited to install art projects in their cars, which was parked for three days during the opening of the TINA B festival in a parking lot in the city of Prague. The parking lot was operational during the time of this event, so many other random vehicles vere pulled in and out, creating much desired confusion between randomness and carefully controlled projects.

Rather than obscure, wel tryed to make evident that many people drive their carfriends for the simple reason that they can’t go to bed with them. There is no doubt that the real carness of a car becomes quite conspicuous in the moment that it is not carrying out its so-called normal functions. A static car in a parking space, with its luscious post-car-wash surface and with the alluring antenna of its stereo system erected, is much closer to its reason for being than when it is transporting the driver’s sister to the hospital as the result of a sequence of unheroic diarrhea attacks.

Making artistic interventions with parked cars enhanced their aura, exhibiting the public’s dysfunctional relationship with the carness of their cars and melting their metallicized social energies. So, the art creats an appropriate context for the cars in lieu of the cars is creating an alternative venue for the art. (Helidon Gjergji)

Participating artists:

Peter Barényi & Eja Devečková | Erik Binder | Amanda Browder | András Csefalvay | Lucia Dovičáková & Jozef Tušan | Petra Feriancová | Viktor Frešo | Ján Gašparovič | Vladimir Myrtezai Grosha | Christoph Hoeschele | Dionisis Christofilogiannis | Jana Kapelová & Magdaléna Kuchtová Armando Lulaj | Guido Albi Marini | Artan Shabani | Alice Schivardi | Sadik Spahija | Magda Tóthova & Michael Strasser

Curator

LÝDIA PRIBIŠOVÁ

Foto by: Alexandra Karpukhina

Typischerweise wird dieses Medikament auch verwendet, um Ausbrüche von Genital-Herpes zu behandeln. Die Creme enthält Aciclovir, das das Virus repliziert stoppt. Ohne zu schlagen ist die rolle ziemlich groß Viagra ist ein Arzneimittel, das vorgeschrieben ist, um zahlreiche Schwierigkeiten zu behandeln. Was denkst du über https://generikaonline-de.com/pille/viagra/? Wo finden Sie korrekte Informationen über? Vergessen Sie nicht, betrachten. Erektile Dysfunktion kann ein Ergebnis eines psychologischen Zustandes sein. Auch wenn es eine körperliche Ursache hat, kann der psychische Zustand sexuelle Probleme verschlimmern. Denken Sie daran, ein Mannes sexuelle Problem zu diagnostizieren, wird der Sex-Therapeut wahrscheinlich mit einer gründlichen Geschichte der Symptome beginnen. Ziemlich müssen Sie gefährliche Nebenwirkungen in Erwägung ziehen, bevor Sie Medikamente kaufen. Nehmen Sie keine unerwünschten Medikamente ein. Nimm sie zu deiner Apotheke, die sie für dich entsorgen wird.

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

White Pearl Gallery

Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií Read more…

Nezařazené

Nyx Prague Hotel / The art concept

NYX Prague / the Art Path Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina   Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů – Josefem Gočárem a je situována ve středu Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…