Místně specifické a nespecifické, střet informační reality a virtuality, globální versus lokální kultura, to jsou témata mezinárodního výstavního projektu podpořeného Evropskou unií, který probíhá v druhé polovině roku 2015 v osmi evropských státech. Nákladní kontejnery se proměnili v mobilní galerie, které poskytují prostor pro multimediální expozici výtvarných umělců, zástupců participujících států.

Osm kontejnerů – výstav, tematicky zaměřených na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace jako stěžejní námět post-internetové doby, v kruhu postupně putuje po všech zúčastněných evropských městech a prezentuje čistou informaci, nezkreslenou zásahy místních vlivů.

Na konci putování, v druhé části projektu se všechny kontejnery a spolupracující odborná veřejnost z osmi zemí sejdou v pořádajícím městě Praze, kde proběhne sympozium s kulturním doprovodným programem a velká společná výstava, doplněná o devátý “evropský” kontejner. Poslední částí projektu budou autorské výstavy zúčastněných zahraničních umělců v galeriích partnerských institucí. Výstupy všech etap dají základ teoretické části projektu – odborným textům, filmovému dokumentu, publikaci a interaktivním webovým stránkám.

První část rojektu odstartovali 20.08.2015, vernisáže v osmi evropských metropolích. Českým místem střídání expozic se stal Containall, příjemný prostor nedaleko pražské Kampy. Simultánně vernisáže probíhají také v Bratislavě, Varšavě, Budapešti, Římě, Curychu, Berlíně a Vídni.

více na www.containera.eu

Site-specifics and non-specifics, the conflict between information reality and virtuality, global versus local culture, these are the themes of the international exhibition project Contain[era], held in the second half of 2015 in eight EU countries. Eight containers, turned into a mobile gallery, each providing a space for a multimedia exhibition by one contemporary artist from one of the participating countries.

Eight exhibitions in shifting units – containers, each focused on the depiction of national cultural heritage and the transfer of information as a key theme in the post-internet age, are gradually traveling to all participating cities, presenting pure information undistorted by local influences.

At the end of the tour all the containers will come together in the coordinating city, Prague, to form one large combined exhibition, and a symposium will be held, bringing together members of the professional public involved in each participating city. The third and final part of the project will be individual exhibitions of participating foreign artists, at galleries in the participating cities. The outcomes of those and the joint exhibition with symposium held before, will form the basis for the theoretical part of the project – specialist texts, documentaries, exhibition catalogues, and more.

The first part of the projects started in August 20, 2015, by the eight openings in eight European capitals. Czech location of changing exhibitions became the Containall, culture friendly place, close to Prague’s Kampa. Simultaneous opening took place as well in Bratislava, Warsaw, Budapest, Rome, Zurich, Berlin and Vienna.

find out more on www.containera.eu

 

11904693_10206126382311950_6165701578748483014_n11942282_664895973646741_7693958608365079566_o11875192_403509076507356_2108854430471506136_oDSC_7238IMG_1889Carlo-Zanni_Roma_05Dionyz-Trosko_SK_Roma_biblioteca-nazionale_20_foto-Luisa-Galdo

 

 

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

White Pearl Gallery

Poslední dva roky je činnost členů spolku Art Direct, z.s. úzce spjata s provozem nově vzniklé White Pearl Gallery  (*2016), která se zaměřuje na prezentaci na současné české umělecké scény, s důrazem na prezentaci médií Read more…

Nezařazené

Nyx Prague Hotel / The art concept

NYX Prague / the Art Path Kurátoři projektu Iris Barak a Alexandra Karpuchina   Výjimečná historická budova NYX Prague hotelu, byla postavena jedním z nejvýznamnějších českých architektů – Josefem Gočárem a je situována ve středu Read more…

Nezařazené

PRAGOVKA ONE

Při příležitosti slavnostního otevření venkovního prostoru centra PRAGOVKA Art District, proběhla na konci srpna 2016 nevšední vernisáž ve velikém stylu. Přední čeští umělci i hudebníci pražské hip-hopové scény se postarali o nezapomenutelný zážitek z celodenního, i večerního programu. Svá Read more…